fbpx
За Балкана и хората – Природен парк Българка

Кампания за Пирин на WWF

Създадохме този кратък филм в партньорство с WWF България, защото в Пирин има близо 1300 вида висши растения или една трета от всички познати видове у нас. Много от обитателите на Пирин са застрашени животински видове, нуждаещи се от специална защита – скален орел, трипръст кълвач, планински кефал, шипоопашата костенурка, дива коза, кафява мечка. Пирин е най-старият национален парк в България – обявен през 1962. Вече 33 години Пирин е в списъка на ЮНЕСКО като световно културно и природно наследство поради големия брой ендемични, застрашени и редки растения и тяхната продължаваща еволюция. Единствено в Пирин и никъде другаде по света не виреят пирински мак, пиринска ливадина, урумов и кожухаров окситропис, пиринско шапиче, пиринска острица и пиринска мащерка.

Нов план застрашава парка с увеличение на възможната територия за застрояване с 14 пъти от тази в момента. Около 60% от територията на Национален парк Пирин ще бъде легално отворена за сеч. В момента изсичането в парка е изцяло забранено.

Природата на Пирин е богатство, което трябва да пазим. Изпратете писмо до премиера с молба да спре унищожението на Пирин.