fbpx
Фотосесия – European Commission / DG Grow. Фотограф – Jeffrey Vanhoutte

Фотосесия за кампания на Европейската комисия

През лятото на 2017 Моно Колектив в партньорство с ICF Mostra организира и проведе фотосесия за кампания на Европейската комисия. „Отворете Вашия бизнес към Европа“ има за цел да насърчи собствениците на малки и средни предприятия да разширят бизнеса си и да преминат през границите като повишат осведомеността за възможностите, които предлага единният европейски пазар. Научете как да разширите бизнеса си от сайта на Българската мрежа в подкрепа на бизнеса.

Фотосесията започна във фабриката на Бултех 2000 – световен лидер в дизайна на средства за контрол в млекопроизводството. На втория ден снимачният екип продължи работа в офиса на БалБок Инженеринг – иновативна компания за обезвреждане и оползотворяване на производствени и опасни отпадъци. Снимките завършиха в офиса на Клъстер ВЕИ с основна дейност насърчаване използването на възобновяеми и алтернативни енергийни източници и биогорива. Изображения от кампанията са публикувани на сайта на белгийския фотограф Jeffrey Vanhoutte.

Щастливи сме, че за пореден път си сътрудничим с утвърдена международна компания в заснемането на рекламна фотосесия в страната!