fbpx
Кариера с кауза - Какво е да си доброволец?

Какво е да си доброволец

Видеото Какво е да си доброволец създадохме, разбира се, доброволно, за да популяризираме Кариера с кауза – първият кариерен форум в България, предназначен за предлагане на доброволчество, стаж и професионална реализация в неправителствения сектор. Форумът има за цел да разкрие възможности за кариерно развитие в организации, занимаващи се със социална политика, екология, подпомагане и развитие на гражданското общество, човешките права, благотворителност, култура и туризъм и други и се провежда през месец май в двора на Софийския университет. Участници в Кариера с кауза са над 40 организации от нестопанския сектор, като всяка една от тях разполага с отворени позиции за стаж, доброволчество или работа.

Форумът Кариера с кауза се организира от сдружение Ре-Акт, което помага на децата в неравностойно положение с ентусиазъм, професионализъм и много доброта, да получат по-добри условия на живот, професионална реализация и социална интеграция.